Bleach: Hell Verse

Bleach: Hell Verse

Bleach: Hell Verse
7.5
  • HD
31166

Курасаки Ичиго бол энгийн нэгэн ахлах сургуулийн сурагч юм. Гэтэл нэгэн өдөр “Холлов” муу ёрын сүнс түүний гэрлүү нь дайрах болно энэ үед Күчики Рүкиа гэх үхлийн бурхан гарч ирэх ба тэрээр тэдний гэр бүлийг хамгаалан хүнд шарх авна. Тэгээд тэр Ичигод өөрийн орлогчоор ажиллах эсэхийг асууна. Гэр бүлийг нь аюулд нүүрлэсэн үед аварсан хүний хүсэлтэд татгалзаж чадалгүй зөвшөөрөх болно. Энэ өдрөөс Ичиго болон түүний онцгой чадвартай найзууд болох ангийн найз Иноүэ Орихимэ, Садо Яцүро, Үрүй Ишида үхлийн Холловуудтай тэмцэх болно.

# Нэр 2024-12-16
1 Bleach: Hell Verse